Παραδόσεις

Μετά την παραγγελία

Παραγγελίες εως τις 14:00 εκτελούνται συνήθως και αποστέλλονται την επόμενη ημέρα εκτός εάν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως:

  1. απεργίες 
  2. καθυστέρηση του courier
  3. αναζήτηση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις σε σύνθετες παραγγελίες
  4. προσωρινή ή μόνιμη έλλειψη προϊόντος
  5. τεχνική βλάβη στο σύστημα μας

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση και αποστολή εως και 10 ημέρες. Παραγγελίες που λαμβάνονται ηλεκτρονικά από εσάς και καθυστερούν στην εκτέλεση τους, οφείλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός τριημέρου για περαιτέρω ενέργειες.